O projekcie

Szkoła Zarządzania w Ostrowcu Świętokrzyskim

 realizuje projekt pt:

 „Daj się poznać pracodawcy”

 który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

na podstawie umowy nr UDA–POKL.08.01.01-26-018/11-00

z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach

Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie,

Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

 

Celem głównym projektu jest Zwiększenie szans na zatrudnienie 40 osób (10k/30m) .bezrobotnych z powiatu ostrowieckiego poprzez ich aktywizację zawodowa do 31.01.2015r.

Realizacja projektu od 02.2013 do 01.2015.

2017  Daj się poznać pracodawcy   globbersthemes kafelki